Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο «Καινοτόμες Τεχνολογίες προστασίας των φυτών από
παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων
Οπτοακουστικής τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας» με το ακρωνύμιο INNOVA PROTECT.
Κατά την παρουσίαση των προγραμμάτων της τελευταίας δράσης του Ερευνώ –
Δημιουργώ- Καινοτομώ (ΕΣΠΑ 2014-2020) που έλαβε χώρα τον Απρίλιο στην Κρήτη,
παρουσία του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕΚ κ. Κυριαζή, παρουσιάστηκαν τα Success Stories /
επιτυχημένα παραδείγματα έργων στην Κρήτη.
Το έργο INNOVA PROTECT αναδείχθηκε στην κατηγορία «Αγροδιατροφή και Βιομηχανία
Τροφίμων» ,μαζί με εφτά ακόμη προγράμματα σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς,
ως επιτυχημένο έργο μεταξύ των 168 που είχαν εγκριθεί για την Περιφέρεια της Κρήτης.
Ο συντονιστής του προγράμματος ήταν το Εργαστήριο Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών
Εφαρμογών (ΕΒΒΕ-ΕΛΜΕΠΑ) ενώ συμμετείχαν ακόμη το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λείζερ, τα Αγροχημικά Κρήτης , η
Pharmagnose,η Rdodoland Nurseries και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας.
Το έργο είχε ως αντικείμενο την εγκατάσταση ενός συστήματος για την άμεση και αξιόπιστη
διάγνωση φυτοπαθογόνων στελεχών της οικογένειας Xanthomodaceae.